Pages Menu
Categories Menu

Wideodomofon dwurodzinny

Wideodomofon dwurodzinny Jeśli istnieje rozbieżność w obliczeniach, może to również spowodować nierównowagę w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Jakikolwiek brak przejrzystości ze strony podmiotu przechodzącej opłaty lub brak akceptacji ze strony podmiotu otrzymującego ładunek, ma potencjał do wywierania sytuację out-of-równowagi.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie w zakresie od podmiotów z niewielu podmiotów i ogromnych problemów z bilansowanie rachunków, jak i wielkich firmach z tysiącami podmiotów, które mają bardzo mało problemów w uzyskaniu kont do równowagi.www.plandeki.eu

Istnieje siedem podstawowych przyczyn out-of-równowagi sytuacjach z kontami wewnątrzgrupowych:

Brak jasności w jakim podmiot odbierający jest obciążony

Brak przejrzystości w obliczaniu opłat za międzyfirmowego

Brak komunikacji przez przejścia jednostki w sprawie opłat międzyfirmowego

Brak komunikacji przez jednostkę otrzymującą wewnątrzgrupowe ładunek

Brak rozpatrzenia przez podmiot przechodzącej wewnątrzgrupowe ładunek

zasady i / lub procedury nieskuteczne w rozwiązywaniu opłat wewnątrzgrupowych

Brak skutecznej przebiegu rozwiązywania sporów

Możemy, oczywiście, podzielenie go na cztery kategorie:

Niejasne

Brak komunikacji

Brak uwagę

Brak wsparcia ze firmowa

ale chciałem pokazać, że odpowiedzialność za komunikację i przejrzystości spoczywa zarówno jednostkę odbiorczą i jednostkę mijania; i Corporate może nie wspierać proces pojednania na wiele sposobów, z których, polityk, procedur i rozwiązywania sporów są najczęściej.

Badając tę ??kwestię, widzieliśmy wiele rozwiązań związanych z technologią na rynku, a nie wykroczenie do programistów, wydają się być znacznie bardziej uciążliwe niż procesy że zastąpionych. Rozwiązania te nie spowodują kont do równowagi , dają Ci możliwość egzekwowania proces z wyższego poziomu. Egzekwowanie proces bez adresowania jasności, komunikacyjnych i dodatkowego wsparcia korporacyjnego, tylko przynieść minimalny, jeśli w ogóle, wyniki i spowodować jeszcze wyższy poziom frustracji z powodu inwestycji w systemy bez oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Artykuł napisany przez: artykuły papiernicze sklep online